Μουσικό Εργαστήρι Τήνου

Τήνος 2018-11-01T12:39:23+00:00
Έτος ίδρυση 2007 με πρωτοβουλία γονέων και χορηγία του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού
Συνεργάτες
Υποστηρικτές
Δήμος Τήνου
Σύλλογος Γυναικών Τήνου
Πού στεγάστηκε Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού & Αίθουσες του Γυμνασίου Τήνου
Ποιοι δίδαξαν Γιώργος Μπουλαζέρης, Περικλής Σακελλαρίδης, Ιουλία ΜιχαηλίδουΑλίκη Νταή
Έτος διακοπής λειτουργίας 2012