Μουσικές Βιβλιοθήκες

//Μουσικές Βιβλιοθήκες

Μουσικές Βιβλιοθήκες

2018-10-08T06:48:05+00:00

Τον Ιούνιο του 2010, με τη πολύτιμη προσφορά μεγάλου αριθμού CD όλων των ειδών κλασικής μουσικής της κυρίας Μελίνας Ευθυμιάδη, μέλους του Συνδέσμου, πραγματοποιείται η επιθυμία μας για τη δημιουργία μουσικών βιβλιοθηκών σε όλα τα Μουσικά Εργαστήρια. Είναι μια σημαντική συμβολή για την ευρύτερη μουσική καλλιέργεια των παιδιών που δεν έχουν τη δυνατότητα να την αποκτήσουν διαφορετικά.